UPRAVNI ODBOR

Predsjednica

doc.dr.sc. Ivana Sivrić

Phone /Fax+ 00387  36 330 571

e-mail: dmk.bih@gmail.comivanasivric0@gmail.com

Potpredsjednica:

mr.sc. Marina Sušac

Phone /Fax+ 00387  36 330 571

e-mail: dmk.bih@gmail.com; starimo036@gmail.com

           

Članovi Udruge:

  • redovni članovi
  • pridruženi članovi
  • počasni članovi

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva sa statusom koji mu dodijeli upravni odbor Udruge.

Uključivanjem u Udrugu član Udruge stječe sva prava i obveze člana Udruge sukladno svom statusu.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti članovi Udruge, sukladno svome statusu, su ravnopravni i svoja prava i obveze ostvaruju ravnopravno sa ostalim članovima udruge kroz organe i tijela Udruge.

Članovi  Udruge su stručne osobe, doktori informacijskih i komunikacijskih znanosti, psiholozi, pedagozi, učitelji, novinari, studenti i drugi volonteri koji aktivno pridonose djelovanju i radu Društva za medijsku kulturu.