Sigurnost djece online

Sudjelovali smo u online prezentaciju smjernica i edukativnih materijala o online sigurnosti djece Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) “Sigurnost djece online”, koja je održana  17. decembra 2020. u zajedničkoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i ITU.  

Predstavljene su nove smjernice i edukativni materijali o sigurnosti djece online koje je izradio ITU ove godine i koje sadrže sveobuhvatan set preporuka za djecu, roditelje i edukatore, industriju i kreatore politika o tome kako pridonijeti razvoju sigurnog i osnaženog online okruženja za djecu i mlade. Navedeni materijali se sastoje od slijedećeg:

  • Slikovnica je namijenjena djeci mlađoj od 9 godina i sadrži šest scenarija sa pitanjima o kojima trebaju razmisliti i odgovoriti na njih, te saznati više o svojim pravima i sigurnosti online.
  • Radna knjiga namjenjena je djeci u dobi od 9 do 12 godina i sadrži obrazovne aktivnosti koje mogu dovršiti da bi saznali više o svojim pravima i sigurnosti online, uz potrebnu podršku edukatora.
  • Kampanja za društvene mreže namijenjena je mladima u dobi od 13 do 18 godina, kojima pomaže da nauče kako upravljati online rizicima, pružajući im sigurnost i pozitivno internetsko iskustvo, uz koje mogu testirati svoje znanje digitalnih vještina.
  • Smjernice za roditelje i edukatore o zaštiti djece online imaju za cilj senzibilizirati porodice na potencijalne rizike i prijetnje internetskog okruženja i ističu ključne preporuke za roditelje i edukatore, u smislu otvorene komunikacije i trajnog dijaloga s djecom.
  • Smjernice za kreatore politika za zaštitu djece na internetu predlažu odgovor na globalni izazov zaštite djece online, uz konkretne preporuke za razvijanje nacionalne strategije za zajedničku praksu.
  • Smjernice za industriju za zaštitu djece online usredotočene su na zaštitu djece na svim područjima i od svih rizika u digitalnom svijetu i kao takvi ističu dobru praksu aktera u industriji, koja se može uzeti u obzir u procesu izrade, razvoja i upravljanja poslovima kada je u pitanju politika zaštite djece online.

Smjernice i materijeli trebali bi služiti svim akterima u oblasti medijske pismenosti, a to podrazumijeva između ostalog i sve obrazovne organizacije te civilni sektor.