Sigurnost djece na internetu: digitalne navike, odgoj i zaštita

Projekt „Sigurnost djece na internetu: digitalne navike, odgoj i zaštita“

Projekt je realiziran u tri škole na području grada Mostara i HNK/Ž. Sudionici u projektu bila su djeca u nižim razredima (razredna nastava) i djeca u višim razredima (predmetna nastava).

Prvu skupinu činila su djeca koja tek počinju koristiti samostalno medije, dok su drugu skupinu činila djeca koja već neko vrijeme koriste medije i pretpostavlja se da su aktivno uključeni i informirani o medijskim sadržajima.

U projektu je sudjelovalo 376 djece svih dobnih skupina i 17 učitelja i nastavnika.

Cilj je bio educirati mlade i djecu o elementima nasilja u medijima, pojavi virtualnog zlostavljanja i zaštiti privatnosti. Iz istraživanja koja su provedena kod nas i u regiji, uočili smo da je djeci u osnovnim školama potrebna sustavna edukacija za pravilnu uporabu medija, edukacija o sigurnosti na internetu, prikrivenom oglašavanju, reklamama, lažnim vijestima, kao i sigurnom okruženju na socijalnim mrežama koje često koriste, te razvoju digitalnih navika koje uključuju prije svega zaštitu privatnosti od zlouporabe podataka, zaštitu od zlostavljanja putem medija, pedofilije, lažnih profila, socijalne izoliranosti kako bi se znali ponašati i tražiti adekvatnu pomoć ukoliko je potrebno.

Predavanja i radionice bile su usmjerene na edukaciju djece za pravilnu uporabu medija koje svakodnevno koriste, s posebnim osvrtom na nasilje u medijima, virtualno nasilje, vršnjačko nasilje, te kontakte s lažnim profilima.

Projekt je realiziran uz financijsku pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja i podršku Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNK/Ž, te Grada Mostara, Odjela za društvene djelatnosti, Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport.

Godina realizacije: 2018./2019.

Cilj projekta: edukacija djece i mladih o nužnosti kritičkog i kreativnog sagledavanja medijskih sadržaja, kao i prepoznavanje pozitivnih i negativnih strana medija.

Aktivnosti u sklopu projekta: edukativne radionice i predavanja za učenike u razrednoj i predmetnoj nastavi. U sklopu programa osmišljen je informativni letak koji je dodijeljen svim učenicima i njihovim učiteljima, te pedagozima u kojemu se nalaze osnovne informacije o Udruzi, ali i poruke/preporuke o važnosti medijskog odgoja i odgoja za kritičko mišljenje.

Time smo nastojali upoznati i informirati djecu, učitelje ali i njihove roditelje o aktivnostima u kojima su djeca sudjelovala, te im predstaviti neka dosadašnja istraživanja kod nas i u regiji, kao i ukazati na važnost edukacije o medijima, medijskom odgoju i obrazovanju.

U okviru projekta Sigurnost djece na internetu: digitalne navike, odgoj i zaštita provedeno je i istraživanje o medijskim navikama djece u HNŽ/K čiji su rezultati prikazani u dijelu znanstveno-istraživačke djelatnosti Udruge.

Fotografije s predavanja i radionica možete pogledati na našoj stranici kao i na internetskim stranicama škola: OŠ Marina Držića Buna; OŠ Ivana Gundulića Mostar; OŠ Petra Bakule