Sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacije pismenosti

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu uputila je predsjednici Društva za medijsku kulturu i docentici na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Ivani Sivrić, poziv za sastanak kao i poziv za formiranje

Savjetodavne grupe koju čine stručnjaci iz relevantnih sektora za razvoj medijske i informacijske pismenosti, a koji tragaju za novim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti.

Svrha Savjetodavne grupe jest posvećena razvoju strateških dokumenata, politika i praksi koje mogu unaprijediti medijsku  i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je održan 28. januara 2019. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Skenderija 72.

Nakon toga uslijedilo je niz aktivnosti u osnaživanju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.