Sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacije pismenosti

Sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacije pismenosti održan je u prosincu 2019. godine u prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije u Sarajevu.

Lea Čengić, šefica odsjeka za sadržaje i medijsku pismenost Agencije istaknula je osnovni cilj i svrhu sastanka, a to je organizacija Europske sedmice medijske pismenosti u Bosni i Hercegovini s ciljem isticanja važnosti medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti.

Predstavnici  Društva za medijsku kulturu, kao i svi prisutni na sastanku, prezentirali su dosadašnje aktivnosti i realizirane projekte kao i planirane aktivnosti za 2020. godinu.

Na sastanku je predložena organizacija centralnog skupa/konferencije, na kojoj će svaki od sudionika, a u skladu sa svojim planom organizirati pojedinu aktivnost, koja će se zajednički promovirati na centralnoj konferenciji. Svi prisutni na sastanku podržali su tu ideju.