Program

Društvo za medijsku kulturu je Udruga koja je fokusirana na sustavnu edukaciju građana o medijskoj i komunikacijskoj kulturi, a sve u cilju ostvarivanja bolje društvene i medijske participacije pojedinca u društvenoj zajednici.

Vizija:
Potaknuti radom volonterskog udruženja istoga sadržaja u Republici Hrvatskoj i nadahnuti njihovim projektom u području medijskog odgoja
Djeca medija, te u razgovoru s njihovim predstavnicima, ohrabrili smo se i odlučno 2017. godine osnovali Društvo za medijsku kulturu u Bosni i Hercegovini.

Na taj način željeli smo dati doprinos medijskom obrazovanju, prije svega djece i mladih, u svojoj zajednici ali i šire.

Od prvog dana Društvo za medijsku kulturu okuplja dobrovoljne suradnike, volontere koji su voljni svojim  znanjem i radom pridonositi sustavnoj edukaciji svih građana, s posebnim osvrtom na  djecu i mlade, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, o medijskoj i komunikacijskoj kulturi, te prevenciji i borbi protiv bilo kakvog oblika zlostavljanja ili diskriminacije djece i mladih.

Djelatnosti Udruge su organizacija predavanja o medijima, medijskoj pismenosti, provedba edukativnih radionica, prije svega u školama, fakultetima, bibliotekama, ali i drugim javnim institucijama, suradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima koja imaju isti ili sličan program edukacije. 

Ujedno, obveza  Društva je i  poticanje na znanstveni i istraživački rad koji pomaže pri  kritičkom i kreativnom   razumijevanju medijskih sadržaja, razvoju kritičkoga  mišljenja i odgoja za medije. 

Misija:
Educiranjem, zagovaranjem, istraživanjem i suradnjom s drugim organizacijama i institucijama  osnažiti i unaprijediti društvo (s posebnim osvrtom na djecu i mlade) za uporabu medija i razvoj medijske pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija za život i rad u digitalnome svijetu.