Međunarodna konferencija „Media Meets Literacy in Sarajevo“

Sudjelovali smo na prvoj međunarodnoj konferencije medijske pismenosti u jugoistočnoj Europi, Media Meets Literacy, koju su organizirali Evens Fondacija u partnerstvu s Mediacentrom Sarajevo i Konrad Adenauer Stiftung.

Cilj konferencije bio je učinkovit razvoj medijske pismenosti i kritičkog mišljenja kroz  multidisciplinarni pristup, kroz formalno i neformalno učenje.

Prema preporukama Pariške deklaracije presudno je ojačati sposobnost djece i mladih da kritički razmišljaju i vrednuju medijske sadržaje kako bi, posebno u kontekstu Interneta i društvenih medija, mogli shvatiti stvarnost, razlikovati činjenice od mišljenja,
prepoznati propagandu, i oduprijeti se svim oblicima indoktrinacije, govora mržnje, lažnih vijesti i lažnih autoriteta.

Konferencija je trajala dva dana (21.-22. 9.2017.) i bila je usmjerena na jačanje dijaloga, suradnje i partnerstva između sektora obrazovanja i medijskog sektora, kao i drugih relevantnih dionika kao što su civilno društvo i organizacije mladih.