KONTAKT

Društvo za medijsku kulturu

Web: www. dmkbih.org

Kneza Branimira 12
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon /Fax+ 00387 36 330 571
E-mail: dmk.bih@gmail.com

Žiro račun: UniCredit Bank d.d.
Br. računa: 3381302270909202