Elektroničko i vršnjačko nasilje

Za učenike VII. razreda pripremili smo zanimljiva predavanje o vršnjačkom i elektroničkom nasilju.

Djeca u ovom uzrastu prilično su dobro upoznata s medijima, ali ne i s
elektroničkim nasilje. Pojasnili smo im kako prepoznati elektroničko nasilje i na koji način se najbolje mogu zaštititi.

Cilj  predavanja bio je podučiti djecu kako kritički i kreativno promišljati o medijima, kanalima komunikacije, s kojima se najčešće  susreću te kako prepoznati elemente nasilja.

Predavanje je bilo  zanimljivo, djeca su bila kreativna, maštovita u svojim komentarima i pitanjima.

Hvala našim djevojkama, Nikolina Mikulić i Mariji Vučić koje su pomagale u pripremi i održavanju predavanja.